धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील मालाविषयक गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध घेवून चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणणे कामी पोलिस पथक मालाविषयक गुन्ह्यातील आरोपीची माहिती काढात पेट्रोलिंग असताना पथकास गुप्त बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की, केज जि. बीड येथील पोलीस ठाणे बेंबळी व तुळजापूर येथील चोरीस गेलेले वाहन अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्यावरुन पथकाने लागलीच केज जि. बीड येथे जावून आरोपीचा शोध घेत असताना दोन इसम पथकास पाहून पळून जत असताना पथकाने त्यास शिताफिने ताब्यात घेवून त्यांना त्याचे नाव गाव विचारले असता त्यांने त्याचे नाव नय्युम शब्बीर शेख, वय 45 वर्षे रा. केज जि. बीड, प्रितम मोहनराव चव्हाण, वय 27 वर्षे, रा. केज जि. बीड असे सागिंतले. त्यांच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने विचारपुस केली असता त्यांनी प्रथमत: पोलीसंना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यास अधिक विश्वासात घेउन विचारपुस केली असता त्यांनी सांगीतले की, आम्ही व आमचे इतर दोन मित्र यांनी गेल्या काही दिवसात तुळजापूर येथुन  एक अशोक लेलॅड दोस्त कंपनीचा पिकअप अंदाजे 3 लाख 10 हजार रूपये किंमतीचा व बेंबळी येथुन एक काळ्या रंगाची होंडा शाईन  मोटरसायकल  अंदाजे 30 हजार रूपये किंमतीची चोरी केली आहे. अशी कबुली दिल्यावरुन नमुद आरोपीस ताब्यात घेवून त्यांचे कडून गुन्ह्यात चोरीस गेलेले एक पिकअप 1, मोटरसायकल असा एकुण 3 लाख 40 हजार रूपये किंमतीचा माल जप्त केला. त्याची खात्री करता ते पिकअप व मोटरसायकल पोलीस ठाणे तुळजापूर गुरंन 176/2023, कलम 379, बेंबळी पोलीस ठाणे गुरनं 335/2023 कलम 379 भा.दं.वि.सं. या गुन्ह्यातील असल्याची खात्री झाली. तसेच पोलीसांनी त्यांच्या ताब्यातून माल हस्तगत करुन नमुद आरोपीस चोरीच्या पिकअप व मोटरसायकलसह तुळजापूर व बेंबळी पोलीसांच्या ताब्यात दिले.

सदरची कामगीरी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व गौहर हसन यांचे मार्गदर्शनाखाली  स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव मोरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार, पोहेकॉ शौकत पठाण, जावेद काझी, प्रकाश औताडे, फरहान पठाण, चालक रत्नदिप डोंगरे  यांच्या पथकाने केली आहे.


 
Top