उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- 

जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीची माहे ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीमधील त्रैमासिक बैठक दि.28 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ठेवण्यात आली आहे.

 जनतेच्या तक्रारी किंवा अभिकथने पुराव्यासह सादर करावयाची असल्यास तक्रारी किंवा अभिकथने संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे, त्या तालुक्यातील भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे अथवा जर संबंधित विभागाने किंवा तालुकास्तरीय समितीने कार्यवाही केली नसल्यास जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे सादर करता येईल. तरी याबाबत सर्व कार्यालय प्रमुख किंवा अशासकीय सदस्य आणि सर्व जनतेने यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे सदस्य सचिव शिवकुमार स्वामी यांनी केले आहे.


 
Top