उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

  जिल्हयातील सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी सेवायोजन कार्यालये (‍रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणे) कायदा 1959 व नियम 1960 च्या कलम 5(1) अन्वये सर्व सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील शासकीय,निमशासकीय, तसेच कलम 5(2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायदयातंर्गत असणा-या आस्थापनांना त्याच्या आस्थापनेवर असणा-या सर्व कर्मचा-याची स्त्री-पुरूष आणि एकूण अशी सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाहीस विषयाकिंत कायद्यातील तरतुदीनूसार विहीत नमुना ईआर-1 मध्ये नियमीतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास रोजगार व उदयोजकता विभागाच्या  www.rojgar.mahaswaym.gov.in  या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हयातील सर्व आस्थापनांना जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केंद्र या कार्यालयाकडून  यापूर्वीच  युजर नेम आणि पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. त्याचा  वापर करून प्रत्येकाने या विभागाच्या संकेतस्थळावर लॉगिन करून आपली अचूक माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावी. या संदर्भात कोणत्याही  स्वरूपाचे सहकार्य अथवा माहिती  आवश्यक  असल्यास  या  कार्यालयाचा   दूरध्वनी  क्र.  02472-299434  किंवा ईमेल आयडी -osmanabadrojgar@gmail.com अथवा asstdiremp.osmanabad@ese.maharashtra.gov.in  यावर  उदयोजक  नोंदणी   क्रमांक  आणि  ईतर  सर्व  आवश्यक तपशीलासह  संपर्क  साधावा.

  जून-2022 अखेर संपणा-या तिमाहीची नमुना ईआर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद या कार्यालयाद्वारे चालू आहे. त्यामुळे सर्व आस्थापनाकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सदरील तिमाही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम दि. 31 जुलै 2022 आहे. विहीत मुदतीत ऑन लाईन पध्दतीने सादर करावे आणि कायद्याचे अनुपालन करून सहकार्य करावे. तसेच प्रत्येक आस्थापनेने नोंदणी तपशील देखील नोंदवून आवश्यक ती सर्व माहिती अद्ययावत करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त सं.रा.गुरव यांनी केले आहे.‍

 
Top