उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 आज दि. 08/11/2021 रोजी केंद्रीय मंत्री, नितीन गडकरी  हे पंढरपुर येथे राज्यातील विविध पालखी मार्गांचे उद्घाटनासाठी आले असता उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघाचे खासदार  ओमराजे निंबाळकर यांनी जिल्ह्यातील व लोकसभा मतदार संघातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांच्या समस्या संदर्भात तसेच नविन महामार्गाची निर्मीतीकरीता गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 63 टेंभुर्णी-बार्शी-लातूर या मार्गाचे चौपदरीकरण करने, सोलापूर-उमरगा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील ओव्हरब्रीज सर्विस र्रोड, ड्रेनेजची अनेक कामे गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित असल्याने सदर महामार्गावर या अपुर्ण  असलेल्या कामांमुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. तसेच अपुर्ण कामे असलेली ठिकाणे अपघात प्रवण क्षेत्र बनले असल्याचे  ओमराजे यांनी गडकरींच्या निदर्शनास आणुन सदर कामाच्या तात्काळ पुर्ततेसाठी मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर-उस्मानाबाद-वैराग-अनगर-रोपाळे-पंढरपूर ह्या संत गोरोबा काका महाराज पालखी मार्गाची मंजूरी मिळणेबाबत निवेदन दिले. तसेच बार्शी-तुळजापूर हा राज्यमार्ग तुळजापूर-नळदुर्ग-अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 652 या नव्याने घोषणा करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गास जोडण्याकरीता तसेच या महामार्गाचे चौपदरीकरण व दर्जोन्न करुन बार्शी सहित तुळजापूर नळदुर्ग-अक्कलकोट ही तिर्थक्षेत्रे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 652 जोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कळंब-इटकुर-पारा-वाशी-कुंथलगिरी प्रजिमा 15 (48 किमी) च्या कामासंदर्भात तसेच जैन धर्मियांचे श्रध्दास्थान असलेल्या कुंथलगिरीपर्यंतच्या रस्त्याची दर्जा उन्नती करण्याच्या संदर्भात मागणी केली आहे.

  सोलापूर-औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 211 व तुळजापूर-औसा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 वरील उस्मानाबाद शहरानजीक वरुडा उड्डाणपुलावर स्ट्रेट लाईट, आयुर्वेदीक महाविद्यालयाजवळील उड्डाणपुलावरील स्ट्रीट लाईट तसेच जुना उपळा रोड येथे ओव्हरब्रीज उपळा उड्डाणपुलावर स्ट्रीट लाईट तसेच उस्मानाबाद शहरातील एम.आय.डी.सी ते इंजिनिअरींग कॉलेजपर्यंतच्या समस्या सर्विस रोड निर्मीतीबाबत व तुळजापूर-औसा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 वरील विविध कामांच्या संदर्भात  नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले. नवीन महामार्ग सुरत-चेन्नई हा उस्मानाबाद जिल्हा व बार्शी तालुक्यातून मंजूर करावा अशी मागणी केली होती ती मंजुर केल्याबद्दल गडकरी यांचे अभिनंदन करण्यात आले. 


 
Top