उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

जिल्ह्यात विविध भागात चोऱ्या करना-या आरोपीची दिनांक28/06/2021 रोजी गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती काढून गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न करून 08 गुन्हे उघडकीस आणले आहेत.

आरोपी नामे भास्कर शहाजी शिंदे वय- 30 वर्षे , रामेश्वर ऊर्फ सुंदर बबन शिंदे वय-20 वर्षे , नथुराम ऊर्फ तथन बबन शिंदे वय-29 वर्षे तिघे रा.घोगा पारधीपीडी, ईटकुर ता.कळंब जिल्हा उस्मानाबाद आबा शहाजी काळे वय-25 वर्षे रा.गयराण पिडी, ईटकुर ता. कळंब जि.उस्मानाबद यास पकडुन त्याच्या ताब्यातुन घेऊन एकुण 9,95,600/- रुपयेचा मुद्देमाल जप्त करुन खालील एकुण 08 गुन्हे उघडकीस आणले.

आठ गुन्हे खालील प्रमाणे आहेत 1) कळंब गुरनं. 153/2021 कलम 456, 380 भादवी, 2)येरमाळा गुरनं. 46/2021 कलम 379 भादवी, 3)येरमाळा गुरनं. 58/2021 कलम 461, 380 भादवी, 4)ढोकी गुरनं. 175/2020 कलम 457, 380 भादवी, 5)वाशी गुरनं. 97/2021 कलम 379 भादवी, 6)उमरगा गुरनं. 32/2020 कलम 389 भादवी, 7)आनंदनगर गुरनं. 110/2020 कलम 379 भादवी, 8) आनंदनगर गुरनं. 126/2021 कलम 379 भादवी, प्रमाणे आहेत. अशी माहिती पोलीस उपनिरिक्षक पी.व्ही.माने स्थागुशा यांनी दिली आहे.

पोलीस अधीक्षक राजतिलक रौशन , पोलीस निरिक्षक श्री. घाडगे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली,  पोउपनि श्री माने , पोउपनी भुजबळ , पोहेकॉ ठाकुर , पोहेकॉ काझी , पोना  सय्यद , पोना चव्हाण , पोकॉ सर्जे , पोकॉ जाधवर , पोकाॅ मरलापल्ले , पोकॉ आरसेवाड , चा.पोना कावरे , चा.पोकॉ माने यांनी केली आहे.

 
Top