उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

सर्व भंगार व्यवसायिकांनी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,आनंदनगर उस्मानाबाद येथील एकुण 54 निरुपयोगी द्रवनत्रपात्रांचा (अॅल्युमिनीयम) जाहीर लिलाव बोलीने करण्यात येणार आहे .तरी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, आनंदनगर उस्मानाबाद येथे दि.04 जून-2021 रोजी दुपारी 1 वाजता उपस्थित राहावे.लिलावाकरिता उपलब्ध असणारे साहित्य दि.03 जून 2021 रोजी कार्यालयीन वेळेमध्ये पहावयास मिळेल. लिलावामध्ये जास्तीची बोली बोलणा-यास लिलाव देण्यात येईल व त्याप्रमाणे येणारी रक्कम माल उचलण्याआधी भरणा करावी लागेल, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी केले आहे.

 
Top