उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- 

रूई (ढोकी) ता. उस्मानाबाद येथे आज गुरुवारी दि, 29 एप्रिल रोजी तहसीलदार गणेश माळी, गट विकास अधिकारी श्रीमती समृद्धी दिवाणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी सुरेश तायडे, विस्तार अधिकारी (आरोग्य) श्री, मुळे यांनी भेट देऊन कोरोणा संबंधी केलेल्या उपाययोजनाची माहिती घेतली व पुढील काळात कोरोना  संबंधी प्रतिबंध करणेसाठी मार्गदर्शन केले.

 या अंतर्गत पुर्ण गावात सोडियम हायपोक्लोराईड ची फवारणी करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, यांना प्रत्येकी 50 कुटुंब वाटप करून देऊन या कुटुंबाला रोज भेट देऊन त्यांची पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कॅनर ने तपासणी करून त्यांच्या नोंदी ठेवल्या जात आहेत. तसेच कोरोना पेशंट निघालेला भाग प्रतिबंधित करून तो परिसर सील केला आहे. या प्रमाणे कोरोना विषयी ग्रामपंचायत कडुन विविध  उपाय योजना केल्या आहेत. या वेळी सरपंच सौ. शीतल कांबळे, उपसरपंच दिपक घुटे, ग्रामसेवक श्रीमती. दिपाली मोहिते, सदस्य अण्णासाहेब देटे, समुदाय आरोग्य अधिकारी श्रीमती. भावना महाजन व इतर हजर होते.

 
Top