उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
 दि. 27 जुलै रोजी सकाळी 11:00 वाजता प्राप्त झालेल्या रिपोर्ट नुसार दि. 26रोजी  रोजी जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथून 196 स्वाब नमुने तपासणी साठी स्वा. रा. तीर्थ. शा. वै. महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 194 रिपोर्ट्स रात्री उशिरा प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे एकुण ८ रूग्ण पॉजिटीव्ह आहेत. तर निगेटीव्ह १८३ जण आहेत. इनक्लुझिव्ह ०३ तर प्रलंत ०२ आहेत. आतापर्यंत जिल्हयात ३८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.  जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण संख्या - 662 झाली आहे. यामध्ये प्रत्येक दिवशी वाढतच होत आहे. तर एकुण बरे होऊन गेलेली रूग्ण संख्या ४२२ आहे.
 पॉजिटीव्ह पेशंटची माहिती
उमरगा - 03 , तुळजापूर - 03 ,  कळंब - 01 ,  परांडा - 01   एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण - 08
उमरगा - 03
1) 26 वर्षीय स्त्री, रा.दिगी रोड, उमरगा.
2) 70 वर्षीय स्त्री, रा. पंचशील नगर, उमरगा.
3) 40 वर्षीय स्त्री,रा. पंचशील नगर उमरगा.
तुळजापूर :- 03
1) 43 वर्षीय पुरुष, रा.अणदूर, ता. तुळजापूर
2) 20 वर्षीय पुरुष, रा. काटी ता. तुळजापूर.
3) 9 वर्षीय मुलगा, रा. काटी ता. तुळजापूर.
कळंब :- 01
1) 9 वर्षीय मुलगी रा.डिकसळ ता. कळंब.
परांडा:- 01
1) 40 वर्षीय स्त्री,रा. साकत ता. परंडा.
 जिल्ह्यातील एकूण उपचाराखालील रुग्ण - 202+ 3 ( बाहेरच्या जिल्ह्यातील परंतु उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये उपचार घेत आहेत )  
 
Top