धाराशिव (प्रतिनिधी)-  जिल्हा रेशीम कार्यालयातील क्षेत्र सहाय्यक बी.एन.सूर्यवंशी यांनी शेतकऱ्याकडून बील काढण्यासाठी पैसे मागितल्याचे वृत्त एका समाजमाध्यमावर प्रसारित झाले होते. त्या अनुषंगाने सूर्यवंशी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणात सुर्यवंशी यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

नोटिसीबाबत खुलासा सादर करून सूर्यवंशी यांनी सदर रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक व्यवहाराची असून त्याचा रेशीम शेतकऱ्यांशी किंवा रेशीम कार्यालयाशी काहीही संबंध नसल्याचे कळविले होते. जिल्हा रेशीम कार्यालयाने सूर्यवंशी यांचा खुलासा उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय,छत्रपती संभाजीनगर यांना कळविला.संचालक,रेशीम संचालनालय,नागपूर यांनी त्यांना प्राप्त माहितीच्या आधारे क्ष्रेत्र सहायक सूर्यवंशी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदीनुसार 24 मे 2024 पासून निलंबित केले असल्याची माहिती रेशीम विकास अधिकारी, धाराशिव यांनी दिली.

 
Top