धाराशिव / प्रतिनिधी-

दि.01 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त जिल्हयातील ग्रामीण व नागरी भागातील 2079 अंगणवाडी केंद्रातील 6 वर्षाच्या आतील 128024 बालकांची महिला व बाल विकास विभागामार्फत दि.01. ते 06. मे 2023 या कालावधीमध्ये वजन व उंची घेऊन बालकांचे श्रेणीनिहाय वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.

  त्यामध्ये आढळुन आलेली SAM, MAM, SUW, MUW बालकांची  15 मे 25 मे दरम्यान आरोग्य विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाचे गठण करुन मोहिम स्वरुपात आरोग्य तपासणी करुन औषधोपचार करण्यात येणार आहेत. आजारी बालकांना NRC मध्ये दाखल करुन उपचार केला जाणार आहे. गंभीर वैद्यकिय दोष आढळलेल्या बालकांना संदर्भ सेवा देऊन वैद्यकिय उपचार केला जाणार आहे. जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी जिल्हा कृती दलाच्या स्थापना केलेली आहे. त्याचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे असुन, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकीत्सक, शिक्षणाधिकारी, वैद्यकिय अधिकारी (आर.बी.एस.के.) हे सदस्य आहेत व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,(बाक) हे सदस्य सचिव आहेत. कुपोषण मुक्त जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  राहूल गुप्ता यांनी कुपोषण मुक्ती मिशन हाती घेतले आहे. या प्रसंगी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक)  बी.एच.निपाणीकर व जिल्हा माता व बाल संगोपण अधिकारी डॉ.कुलदिप मिटकरी हे उपस्थित होते.


 
Top