उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

उस्मानाबाद जिल्हयात दि.31 ऑगस्ट 2022 रोजी  श्रीगणेश मुर्तीची स्थापना होत असल्याने हा उत्सव साजरा केला जाणार आहे.या दिवशी जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 मधील कलम 142 (1) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिल्हयातील सर्व देशी, विदेशी, एफएल-2,सीएलएफएलटिओडी-3, सीएल-3, एफएलबीआर-2, ताडी इत्यादी अनुज्ञाप्त्या दि. 31 ऑगस्ट 2022 रोजी एक दिवशी बंद ठेवण्याचे तसेच त्यावरील मद्य विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज दिले आहेत.


 
Top