उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने जुलै-ऑगस्ट 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्र परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विभागीय मंडळ स्तरावर इयत्ता दहावीसाठी 02382-251733 आणि इयत्ता बारावीसाठी 02382-251633 या हेल्पलाईन सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.

   ज्या विद्यार्थी-पालक आणि शाळा प्रमुखांना काही अडचणी असतील त्यांनी या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा तसेच नियुक्त करण्यात आलेले समुपदेशक लातूर जिल्हा - वारद जे.एम. (9850695303), दानाई एम.एस. (9422015152) आणि जाधव ए.एम. (9421379911), उस्मानाबाद जिल्हा -  कदम व्ही.के. (9423721756), श्रीमती चंदनशिवे एस.जे. (9518304556) आणि पांचाळ एस.एम. (9421359840) तसेच नांदेड जिल्हा - कच्छवे बी.एम. (9371261500), कारखेडे बी.एम. (9860912898), पाटील बी.एच. (9767722071) आणि सोळंके पी.जी. (9860286857) या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे लातूर विभागीय मंडळाचे विभागीय सचिव यांनी कळविले आहे. 

 
Top