उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

राज्यामधील सर्व जिल्हे व प्रशासकीय घटकांमध्ये मागील काही आठवड्यांपासून कोविड-19 मुळे बाधित एकूण रुग्णसंख्या तसेच प्रतीदिवस आढळून येणारी बाधित रुग्णसंख्या प्रभावीपणे कमी झाल्याने तसेच केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने बाधित रुग्णसंख्येचा दर (पॉझिटीविटी रेट) आणि कोविड-19 रुग्णांच्या उपचारांसाठी वापरात असलेल्या बेड्सची संख्या (बेड्स ऑक्युपन्सी) या मापदंडांच्या मर्यादेत असल्याचे नमूद केले आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील  कॉविड निर्बध मागे घेण्यात येत आहेत परंतु नागरिकानी कोविड अनुरूप वर्तन ठेवावे अशी घोषणा जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी  केली आहे.

 कोविड-19 रुग्णसंख्या कमी झाली असल्याने आरोग्य सुविधांवरील ताण कमी झाला असल्याचे तसेच कोविड-19 च्या प्रतिबंधाचे अनुषंगाने सध्याची स्थिती नियंत्रणात आली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कोविड-19 च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अन्वये लागू करण्यात आलेल्या सर्व आदेशांन्वये लागू केलेले सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत आणि 01 एप्रिल 2022 चे 00.00 वा. पासून पुढे अंमलात राहणार नाहीत. कोविड-19 चे व्यवस्थापन व प्रतिबंधाचे अनुषंगाने देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व सर्व संबंधित अधिकारी यांनी तंतोतंतपणे पालन करावे.जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, आस्थापना व संस्था यांनी कोविड अनुरुप वर्तनाचे (ज्यामध्ये मास्कचा वापर, सामाजिक अंतराचे पालन इ. चा समावेश आहे) पालन करावे कारण ते व्यक्ती आणि समाजाचे आरोग्य व सुरक्षेकरिता सर्वात मोठी ढाल म्हणून कार्य करते.

 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने साथरोगाच्या उद्रेकाबाबतची विविध परिमाणे जसे की, प्रतिदिवशी आढळून येणाऱ्या नविन रुग्णांची संख्या, उपचाराधिन रुग्णांची संख्या (ॲक्टीव्ह केसेस), बाधित रुग्णसंख्येचा दर (पॉझिटीव्हीटी रेट) तसेच दवाखान्यांमध्ये उपराधिन रुग्णांकरिता वापरात असलेल्या विविध प्रकारच्या खाटांची संख्या याबाबत दक्ष रहावे. कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णसंख्येचा कल यावरुन साथरोगाचा पुनश्च प्रादुर्भाव होण्याची स्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसून आल्यास त्याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास तात्काळ कळविण्यात यावे जेणेकरुन साथरोगाचा पुनश्च प्रादुर्भाव सुरुवातीच्या टप्प्यातच रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुरु करण्यात येतील.

  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व राज्य शासनाचे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व पात्र नागरिकांचे कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना व जनजागृतीचे कार्यक्रम (IEC ACTIVITIES) चालू ठेवावेत. हा आदेश  दि. 01 एप्रिल 2022 रोजी 00.00 वा. पासून लागू होतील. असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत.

 
Top