उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2021 दि.03 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 11.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत 16 उपकेंद्रावर आयोजित करण्यात आली आहे.

 परीक्षा उपकेंद्र असे- श्रीपतराव भोसले हायस्कूल, तळ मजला, पार्ट-A (240), श्रीपतराव भोसले हायस्कूल, पहिला मजला, पार्ट-B (264), श्रीपतराव भोसले हायस्कूल,दुसरा मजला, पार्ट-C (432), श्रीपतराव भोसले ज्यु.कॉलेज, तिसरा मजला (432), श्रीपतराव भोसले हायस्कूल (आण्णा ई टेक्नो), नवीन इमारत (336), रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, पहिला आणि दुसरा मजला, पार्ट-B (288), रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, नवीन इमारत (240), छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, तांबरी विभाग (384), अभिनव इंग्लिश स्कूल, भानू नगर (288), विद्यामाता हायस्कूल, सांजा चौक,औरंगाबाद बायपास रोड (240), श्री श्री रविशंकर विद्यामंदिर,तळ मजला, जाधववाडी रोड, हातलादेवी कॅम्पस,पार्ट-A (288), श्री श्री रविशंकर विद्यामंदिर,तळ मजला, जाधववाडी रोड, हातलादेवी कॅम्पस,पार्ट-B (312), जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला, शहर पोलीस स्टेशन (264), आर्य चाणक्य माध्य व उच्च माध्यमिक विद्यालय, समर्थ नगर, सांजा रोड (240), तेरणा पब्लिक स्कूल, बार्शी नाक्याजवळ,उंबरे कोटा (336) आणि रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय,तळ मजला, पार्ट-A (216) या सोळा उपकेंद्रावर ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाह्य उपद्रव कमी करणे, परीक्षार्थींना कसलाही अडथळा होऊ नये या दृष्टीने परीक्षेसाठी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीस परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रवेश करण्यास पाबंद करणे, तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात झेरॉक्स, फॅक्स, ईमेल, रेडीओ, इंटरनेट सुविधा, भ्रमणध्वनी (मोबाईल), संगणक, गणनायंत्र (कॅलक्युलेटर) व अशा इतर प्रकारच्या स्वरुपातील बाबी विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येवू नये. म्हणून परीक्षा केंद्राच्या सभोवताली 100 मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू करणे आवश्यक आहे.

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन उक्त परीक्षा केंद्राचे 100 मीटरच्या परिसरात खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

 परीक्षा केंद्राचे परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणार नाहीत. परीक्षा केंद्राचे परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तींकडून शांततेस बाधा निर्माण होईल असे कृत्य करण्यात येणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर्स, पानपट्टी, टायपिंग सेंटर, एसटीडी बुथ, ध्वनिक्षेपक, कॉम्प्युटर सेंटर्स, इंटरनेट कॅफे इत्यादी माध्यमे बंद राहतील. परीक्षा केंद्राच्या परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, फॅक्स, ईमेल आणि इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल. कोणत्याही व्यक्तींकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यात येणार नाही. परीक्षा केंद्रावर कोणत्याही वाहनांस प्रवेशास मनाई राहील. परीक्षेशी संबंधीत नसलेल्या व्यक्तींना परीक्षा केंद्रात प्रवेश नसेल.

 संबंधीत परीक्षा केंद्रावर नेमणूक केलेले अधिकारी,कर्मचारी , शासकीय कामावरील अधिकारी आणि कर्मचारी, संबंधीत शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश राहील. इतरांना (परीक्षार्थींच्या नातेवाईकासह) प्रवेश असणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर आवारात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही. परीक्षा केंद्रात परीक्षेशी संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी आणि परीक्षार्थी सोडून कोणालाही प्रवेश असणार नाही. हे आदेश परीक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्रावर निगरानी करणारे अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासोबत त्यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत.

 हे आदेश दि.03 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 07.00 ते सायंकाळी सायंकाळी 07.00 या कालावधीत वरील परीक्षा केंद्राचे परीसरात लागू राहतील. या आदेशाची अवमानना केल्यास भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम 188 नुसार गुन्हा नोंदवून फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी आदेश दिले आहेत.

 
Top