उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ग्रा.प्रकल्प वाशी अंतर्गत अंगणवाडी सेविका,/मदतनीस मिनी अंगणवाडी सेविका या पदासाठी अटी व शर्तीनुसार भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे.

  अंगणवाडी निहाय भरावयाच्या गावाचे नाव व पदांचा तपशील- वाशी-मदतनीस-सहा,केळेवाडी-सेविका एक, केळेवाडी-मदतनीस-एक, या भरती प्रक्रियेत पदासाठीचे अर्ज पत्र दि.18 फेब्रुवारी-2022 पर्यंत प्रकल्प कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत (सुट्टीचे दिवस वगळून) स्वीकारले जाणार आहेत,असे वाशी येथील बालविकास प्रकल्प अधिकऱ्यांनी कळविले आहे.

 
Top