उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

येथील स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागाचे सहायक संचालक यांनी वित्त विभाग आणि जिल्हा भविष्य निर्वाह निधी विभाग, जिल्हा परिषद या कार्यालयाचे 2019-2020 या आर्थिक वर्षाचे लेखा परिक्षण केले आहे.लेखा परिक्षण अहवाल तसेच यापूर्वीचे लेखा परिक्षण अहवाल नागरिकांना पाहण्यासाठी खुले करण्यात आली आहे.

जि.पच्या वित्त विभागाने या लेखा परिक्षण अहवाल सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळता कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत,असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुरेश र्केंद्रे यांनी कळविले आहे.


 
Top