उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 एका घटनेत तुमच्या यूपीआय आपलिकेशनची केवायसी करायचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली ओटीपीसह आधार कार्ड व बँकेची सर्व माहिती विचारून १ लाख ६२ हजार ९५७ रुपयांची फसवणूक केली. तर दुसऱ्या घटनेत एकाने ५ पैसा या वेबसाईटचा संपर्क क्रमांक इंटरनेटवर शोधून त्या भ्रमणध्वनी क्रमांकाची सत्यता न तपासता त्या क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यावेळी समोरच्याने त्यास बँक खाते, डेबीट कार्ड, पासवर्ड, ओटीपी संदेश अशी गोपनीय माहिती सारासार विचार न करता दिली असता २ लाख ३९ हजार ३८९ रुपयांची फसवणूक केली असून दोन्ही घटनेत ४ लाख २ हजार ३४६ रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक केली. सायबर पोलिसांनी या प्रकरणी एका ठग भामट्यास झारखंड राज्यातून अटक केली आहे.

याबाबत पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की, तुमच्या युपीआय ॲपलिकेशनची केवायसी करायची आहे. असा कॉल परंडा येथील जाकीर मुल्ला यांना आल्याने त्यांनी समोरील अज्ञाताने सांगीतल्याप्रमाणे आपल्या स्मार्टफोनमध्ये क्वीकसपोर्ट हे ॲपलिकेशन घेउन आपल्या युपीआय खात्यावर व्यवहार केले. दरम्यान, समोरील अज्ञाताने या क्वीकसपोर्ट ॲपलिकेशनद्वारे मुल्ला यांच्या युपीआय खात्याची बँक खात्याची माहिती व पासवर्ड जाणून घेउन त्यांच्या खात्यातील १ लाख ६२ हजार ९५७ ₹ रक्कम अन्यत्र स्थलांतरीत केली. आपली फसवणूक झाल्याचे मुल्ला यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी परंडा पोलिस ठाण्यात भादंसं कलम ४२० सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ अंतर्गत गु.र.क्र. १६५ / २०२० नोंदवण्यात आला. पुढील तपासासाठी उस्मानाबाद येथील सायबर पोलिस ठाण्याची मदत घेण्यात आली. सायबर पोलिसांनी तांत्रीक माहिती गोळा केली असता हा गुन्हा झारखंड राज्यातील देवघर जिल्ह्यातील मधुपूर येथील मुर्शीद अन्सारी या २२ वर्षीय तरुणाने केला असल्याचे स्पष्ट झाले. या माहितीच्या आधारे आरोपीचा शोध घेण्यास परंडा पोलिस ठाण्याच्या सपोनि ससाने, पोकॉ- मुलानी, विधाते यांचे पथक झारखंड येथे रवाना झाले होते. तब्बल ७ दिवस झारखंड राज्यात शोध घेऊन नमूद आरोपीस अखेर दि. १ सप्टेंबर रोजी ताब्यात घेऊन उस्मानाबाद येथे आणले असून उर्वरीत तपास सायबर पोलिस ठाण्यामार्फत केला जात आहे. तर तांबरी विभाग येथील गंगाराम लव्हे यांनी ५ पैसा या वेबसाईटचा संपर्क क्रमांक इंटरनेटवर शोधून  त्या भ्रमणध्वनी क्रमांकाची सत्यता न तपासता दि. १० ऑगस्ट रोजी २०२१ रोजी त्या क्रमांकावर संपर्क साधला. यावेळी समोरील अज्ञाताने गंगाराम यांच्या बँक खाते, डेबीट कार्ड, पासवर्ड, ओटीपी संदेश अशी गोपनीय माहिती विचारुन घेतली. गंगाराम यांनी सारासार विचार न करता ती गोपनीय माहिती त्या अज्ञातास सांगीतली. या माहितीच्या आधारे त्या अज्ञाताने गंगाराम यांच्या बँक खात्यातील २ लाख ८९ हजार ३८९ ₹ रक्कम अन्यत्र स्थलांतरीत केली. या प्रकरणी भादंसं कलम ४२० सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ अंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे.

 
Top