उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ,नागपूर यांनी भारतीय जैवविविधता पुरस्कार (Indian Biodiversity Award 2023) अनुषंगाने इच्छुक व्यक्ती , संस्थांना पुरस्कार योजनेत सहभागी होण्याकरिता दि.22 जुलै 2021 रोजीचे पत्रकान्वये राज्यातील सर्व जिल्हयांना सूचना निर्गमीत केलेल्या असून  National Biodiversity Authority http://nbaindia.org/blog/8733//INDIABIVERSITY.html या संकेतस्थळावर अधिक तपशील उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

इच्छुक व्यक्ती , संस्थांनी वरील संकेतस्थळाद्वारे नोंदणी विहित मुदतीत करण्याचे आवाहन ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद  यांनी केले आहे.

 
Top