उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री कृषी सुक्ष्म सिंचन योजना प्रती थेंब अधिक पीक 2020-21 (ठिबक/तुषार) अंतर्गत महाडीबीटी पोर्टल वर उस्मानाबाद जिल्हयातील आज अखेर 11519 लाभार्थ्याची लॉटरीद्वारे निवड झालेली आहे.त्यापैकी 4321 लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केलेले आहेत.उर्वरित 7198 लाभार्थी यांनी कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत.कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी माहे जून अखेरपर्यंत मुदत देऊन विहित कालावधीत अपलोड न केल्यास असे अर्ज महाडीबीडी पोर्टल मधून रद्द करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.ज्या लाभार्थ्याची लॉटरीद्वारे निवड झालेली आहे.परंतु त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड केलेले नाहीत.

 अशा सर्व शेतकऱ्यांनी जून 2021 अखेर तात्काळ कागदपत्रे अपलोड करण्यात यावीत.अन्यथा कागदपत्रे अपलोड न केलेल्या लाभार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यु.आर.घाटगे यांनी केले आहे.

 
Top