उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

शैक्षणिक वर्षा 2021-2022 साठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून शासन निर्णयानुसार दि. 31 मार्च 2005, 11 एप्रिल 2012, व 16 मार्च 2016 अन्वये राज्यातील महाविदयालय, विद्यापीठ प्रवेश, अभियांत्रीकी तसेच वैदयकीय प्रवेशाच्या अनुसूचित जमातीच्या 10 विदयार्थ्यांना परदेशात पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 त्यानुसार 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी दि.23 जून 2021 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्जाचा नमुना अटी व शर्ती साठी प्लॉट नं-२, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, आर्कीटेक्ट कॉलेजजवळ, कुमठा नाका परिसर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय,सोलापूर तसेच संपर्काकरिता श्री. विशाल सरतापे, प्रभारी सहा.प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), (मोबाईल नंबर- 8668774254) साधावा.ई-मेल poitdp.solapur-mh@gov.in येथे संपर्क साधावा.असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी शुभांगी कांबळे यांनी केले आहे.


 
Top