कळंब (शिवप्रसाद बियाणी ) कळंब मोहा येथील जमिनीचे दस्त ऐवज करण्यासाठी

दहा हजाररुपये  लाच रक्कम स्विकारल्याने प्रभारी दुय्यम निबंधाका अम्रत बंडगर यांच्या सह दोघांना  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग उस्मानाबाद यांनी ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.
ज्यांनी तक्रारदार   केली ते  दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या परिसरात  खरेदी विक्रीचे दस्त तयार करण्याचे काम करीत असून तक्रारदार यांनी मोहा येथील पक्षकाराचे जमीन खरेदी खत दस्त बनवून श्री. अमृत पांडुरंग बंडगर, प्रभारी दुय्यम निबंधक, कळंब,  यांचेकडे सादर केले असता त्यांनी पक्षकार लिहून देणार हे वयोवृद्ध असून सध्या कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असल्याचे कारण सांगून सदर कामासाठी पक्षकाराकडून 10000 रु. घेऊन देण्यासाठी  पंचांसमक्ष सांगून दहा हजर रुपये  लाचेची मागणी दिनांक 08.04.2021 रोजी  केली होती व ही लाच दि. 16.04.2021 रोजी पंचांसमक्ष  स्वीकारून त्यांचा खाजगी ड्राइवर विठ्ठल गोरोबा गहूदळे, वय 38 वर्षे, रा. तांबरी विभाग उस्मानाबाद यांचेकडे दिली.या   कामात . गणेश गोपीनाथ फावडे, वय 40 वर्षे, रा. सावरगाव, ता. कळंब यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. याबाबत  पो स्टे कळंब , ज़िल्हा उस्मानाबाद येथे गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया चालू आहे. ही कार्यवाही पोलीस अधीक्षक श्री.राहुल खाडे , अपर पोलीस अधीक्षक डॉ अनिता जमादार ला. प्र.वि.औरंगाबाद, प्रशांत संपते, पोलीस उप अधीक्षक, ला. प्र. वी उस्मानाबाद यांचे  मार्गदर्शनाखाली
गौरीशंकर पाबळे  , पोलीस निरीक्षक,  ला. प्र. वी.उस्मानाबाद यांनी केली. याकामी त्यांना पोलीस अंमलदार इफतेकार  शेख, विष्णू बेळे, विशाल डोके, चालक दत्तात्रय करडे यांनी मदत केली.
 
Top