उस्मानाबाद येथील जिल्हा रुग्णल्यातील ऑक्सीजन प्लांटची पाहणी केल्यानंतर या प्लांटची माहिती देताना जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर 


 
Top