उस्मानाबाद / प्रतिनिधी

उस्मानाबाद  जिल्हयात निांक 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी  श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवा निमित्त जिल्हयातील वाहतूक नियंत्रण आणि नियमात्मक आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजतिलक रौशन यांनी जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार हा उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पाडावे, वाहतुकीचे नियंत्रण व नियमन  व्हावे, कोणताही अनुचित प्रकार न घडता कायदा  व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, जर तवाणी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता  यावी म्हणून पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन  महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 36 प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि. 18 फेब्रुवारी 2021 रोजीचे 00.01 वा. ते दिनांक 20 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या 24.00 वाजे पावेतो अधिकार प्रदान केले आहे.

 सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी या विषयी निर्देश देणे.  अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्याही मार्गानी जाव्यात किंवा कोणत्या मार्गानी जावू नयेत ते मार्ग विहीत करणे सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या कोणत्या सर्व जागांच्या आसपास प्रतिमा पुजनांचे वेळी अशी कोणत्याही सडकेवरुन किंवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकाच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्ता असेल अशा सर्व ठिकाणी अडथळा होवू न देणे.सर्व रस्त्यावरील नद्याच्या घाटावर सार्वजनिक ठिकाणी, स्नानाचे, कपडे धुण्याच्या ठिकाणी  बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे,कोणत्याही रस्त्यत सडके जवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविणे आणि शिंगे, कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियम करणे, अगर त्यावर नियत्राण ठेवणे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम 33,34,37, ते 41 या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमात्मक आदेशांचे अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करेल तो महराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 134 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील,असे अधिकार प्रदान केले आहे.     

 
Top