उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी -
दि. 09/07/2020.रोजी व दि. 10/7 2020 रोजी सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद येथून शासकीय वैदकीय महाविद्यालय लातूर व स्वा. रा. ति. शा. वै. महाविद्यालय अंबाजोगाई येथे  पाठवलेले swab रिपोर्ट्स प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी  19 रिपोर्ट्स पॉजिटीव्ह आले आहेत त्यामुळे  आज  एकूण 19 पॉसिटीव्ह रुग्णाची बाधितांमध्ये भर पडली आहे.
*पॉसिटीव्ह रुग्णाची माहिती.
*उस्मानाबाद तालुका -04.
त्यापैकी एक शेकापूर, एक तुगाव, व दोन उस्मानाबाद शहरातील असून एक राम नगर उस्मानाबाद व एक नेहरू चौक उस्मानाबाद येथील आहे. *उस्मानाबाद जेल मधील 06 कैदी आहेत, हे सर्व सहा जण  अलगीकरण विभागात ठेवण्यात आलेले आहेत व त्याना विशेष विभागात ठेवण्यासाठी प्रक्रिया चालू आहे.
*भूम तालुका -05.
एक वालवड, चार राळेसांगवी ता. भूम येथील आहेत.
*उमरगा तालुका -04.
तीन उमरगा शहर व एक मुरूम.

टोटल पॉसिटीव्ह रुग्ण -354.
आजपर्यंतचे डिस्चार्ज -228.
आज पर्यंतचे मृत्यू  14.
उपचार घेत असलेले रुग्ण -112.

उपचार घेत असलेले रुग्ण व संस्था.
सा. रु. उस्मानाबाद -27.
आयुर्वेदिक म. उस्मानाबाद -12.
उप. जि. रु. तुळजापूर -02.
कळंब ccc -28.
उप. जि. रु. उमरगा -18.
विजय क्लिनिक उमरगा -08.
शेंडगे हॉस्पिटल उमरगा -02.
सोलापूर -08.
लातूर -05.
पुणे -01.बार्शी -01.असे एकूण 112.
 
Top