उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत दिनांक 21.05.2020 रोजी उस्मानाबाद जिल्हयातील एकूण 74 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यापैकी 63 व्यक्तींचे  अहवाल निगेटीव्ह आले असुन 06 व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत व 02 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत व 03 व्यक्तींचे अहवाल इनकन्ल्कुजीव आहेत.
या सहा कोरोना बाधित रुग्णांपैकी 1 वाशी, 4 जेवळी व 1 परांडा येथील आहे. तसेच शिराढोण ता. कळंब येथील रुग्ण लातूर येथे गेले असता तेथे स्वॅब तपासणीचा अहवाल पॉजिटिव्ह आला असून तेथेच सदरील रुग्णाचा विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था लातूर येथे उपचार चालू आहेत. तसेच शिराढोण साथरोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना चालू असून तेथे   कंन्टेटमेंट झेान जाहीर करण्याते आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 24 इतकी झाली असून यामध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 20 इतकी असून  उपचाराने बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 4 इतकी आहे, असे डॉ. आर. व्ही. गलांडे जिल्हाशल्यचिकित्सक यांनी सांगितले आहे.
 
Top