तुळजापूर  (प्रतिनिधी)- कृषिविभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या  विविध कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहानकृषी सहाय्यक संचालक सुनील बोरकर यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासन कृषि विभागामार्फत राज्यात कृषि आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय कार्य करणा-या, कृषि उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणा-या शेतक-यांचा तसेच कृषि विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणा-या व्यक्ती / संस्था / गट यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार, कृषिभूष (सेंद्रीयशेती) पुरस्कार, उद्यानपंडीत पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषि विभागामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.

त्याअनुषंगाने आपणास सूचित करण्यात येते कि विविध कृषी पुरस्कार सन 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासन कृषि विभागामार्फत राज्यात कृषि आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय कार्य करणा-या, कृषि उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणा-या शेतक-यांकडुन प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्यासाठी कृषी पुरस्कार साठी विहीत मार्गाने  विविध कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करावेत.असे आवाहन सुनिल बोरकर कृषी सहसंचालक (विप्र-2 ) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे प्रत- मा. कृषी उपसंचालक (मा. आयुक्त कृषी कक्ष), कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केले आहे.

 
Top