धाराशिव (प्रतिनिधी)-पोलीस अधीक्षक, धाराशिव अतुल कुलकर्णी यांचे संकल्पनेतुन  अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील गुन्हेगारीकडे वळलेल्या समाजबांधवांना गुन्हेगारी पासून परावृत्त करुन मुख्य प्रवाहात आणणेसाठी “पहाट” उपक्रमाचे आज दि. 23.02.2024 रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे आयोजन करण्यात आले. 

सदर कार्यक्रमामध्ये शेती असणाऱ्या समाजबांधवांना कृषी विभाग व ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांचेकडून विवीध फळबाग, पीके लागवडीसंबंधी शासनाच्या योजनांबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच फळबाग, विविध पिके यांचे लागवडीकरीता आवश्यक असणारे वातावरण, जमिनीचा पोत, फळझाडांच्या विवीध जाती याबाबत सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यानंतर शेती नसणाऱ्या समाजबांधवांना पशुसंवर्धन विभाग, धाराशिव येथील अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषद, राज्यशासन, केंद्रशासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवीध पशुपालनाच्या योजनांबाबत सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामध्ये गाई, म्हशी, कुक्कुटपालन, शेळीपालन बाबत सविस्तर माहिती देवून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमामध्ये आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यामार्फत त्यांच्या विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच कार्यक्रमामध्ये आधारकार्ड अद्यवत करण्याची सुविधा पुरविण्यात आली.

अश्याप्रकारे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन  यांचे मार्गदर्शनाखाली कृषी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशुसंवर्धैन विभाग, ग्लोबल विकास ट्रस्ट यांच्या मार्फत जवळपास 100 समाजबांधवाना शासनाच्या विवीध लोककल्याणकारी योजनांबाबत माहिती देऊन त्यांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमास गुन्हेशाखेचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव मोरे, वाचक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्यामकुमार डोंगरे, कृषी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशुसंवर्धैन विभाग, ग्लोबल विकास ट्रस्टचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.


 
Top