धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रतिवर्षाप्रमाणे दिपावली सणानिमित्त तात्पुरते फटाके विक्री स्टॉल परवानगीसाठीचे अर्ज 25 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीपर्यंत धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत करावेत.

परवानगीसाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज, फॉर्म -5, ओळखपत्र, संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायतचे नाहरकत प्रमाणपत्र व साक्षांकित नकाशा, संबंधित जागा खाजगी असेल तर जागामालकाचे नाहरकत व जागेचे कागदपत्र, संबंधित पोलिस स्टेशनचे नाहरकत प्रमाणपत्र व विहीत परवाना फीस भरणा केल्याचे चालन सादर करावे. परिपूर्ण असलेले प्रस्ताव या कार्यालयात स्वीकारले जातील. विहीत दिनांकानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी महादेव किरवले यांनी कळविले आहे.


 
Top