धाराशिव / प्रतिनिधी-

येरमाळा यात्रा येथे अवैध धंद्यांविषयी माहिती काढून कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी दि. 08.04.2023 रोजी येरमाळा यात्रा येथे पथक तयार करुन  सुरट व टायगर नावाचा जुगार खेळणारे   एकुण 21  इसमांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यांचेकडुन एकुण 16310/- रु रोख रक्कम व 06 मोबाईल पोलीसांनी जप्त केला असुन नमूद व्यक्तींविरुध्द महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा कलम- 12 (अ) अंतर्गत येरमाळा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

             सदरची कामगिरी  पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन सपोनि कासार, सायबर सेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे पथकाने केली आहे.


 
Top