धाराशिव / प्रतिनिधी-

येथील पशुसंवर्धन,कार्यालयाकडून  2023-2024  या  आर्थिक  वर्षांत  विविध  योजनेसाठी  दि.  19  एप्रिल 2023  ते 03  मे 2023  या कालावधीत अर्ज मागणी करण्यात येत आहे. यामध्ये (1) नाविण्यपूर्ण योजना विधवा महिलांना 100 टक्के अनुदानावर 02 गट वाटप करणे (जि.प.उपकर) (2) नाविण्यपूर्ण योजना दिव्यांगांच्या कुटुबांना 100 टक्के अनुदानावर 02 शेळीगट वाटप करणे (जि.प. उपकर योजना).

  दिनांक 03 मे 2023 नंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नजीकचा पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशुधन विकास अधिकारी (वि.) पंचायत समिती येथे संपर्क साधावा. अर्जाचा विहीत नमुना मार्गदर्शक सुचना, नियम, अटी सोबत जोडावयाची कागदपत्राची सुची पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती (सर्व) येथे उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत. तसेच उस्मानाबाद एनआयसी.(osmanabad.nic.in) या संकेतस्थळावर अर्जाचे नमुने उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तरी जास्तीत जास्त लाभार्थीनी उक्त योजनेचा लाभ घ्यावा असे अवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. वाय. बी. पुजारी  यांनी केले आहे.


 
Top