उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या दोन विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आदी योजनेचे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता http://mahadbtmahait.gov.in  हे संकेत स्थळ दि. 22 नोव्हेंबर, 2022 पासुन सुरू झाले आहे.

 उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व अनु.जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांनी विहीत मुदतीमध्ये आपले शिष्यवृत्तीचे अर्ज http://mahadbtmahait.gov.in  या संकेतस्थळावरती भरून ते ऑनलाईन पध्दतीने आणि ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) पध्दतीने आपल्या महाविद्यालयाकडे जमा करावेत. त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित असलेले भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आदी योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय यांच्याकडे ऑनलाईन पध्दतीने तात्काळ पाठविण्यात यावेत. आपल्या महाविद्यालयात प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. विहीत मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदार राहणार नाहीत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब अरवत यांनी केले आहे.


 
Top