उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- 

वंचीत व दुर्बल घटकातील आर.टी. ई. मोफत 25 टक्के प्रवेशासाठी दि.31 जुलै 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदयानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना प्रवेशासाठी शाळांना आर.टी.ई.अंतर्गत लॉटरी लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेमध्ये जावून आर.टी.ई. पोर्टलवरील दिनांकानुसार मूळ प्रमाणपत्रे आणि छायाकिंत प्रती घेवून आपल्या पाल्याचा तात्पुरता प्रवेश दि.11 जून 2021 ते 23 जुलै 2021 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. परंतु ब-याच पालकांनी मुदतीत प्रवेश घेतले नसल्याने शासनाने दि.31 जुलै-2021 पर्यंत पालकांसाठी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.    

 शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित पालकांना एस.एम.एस. करून कळवावे.एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही,याची मुख्याध्यापकांनी आणि पालकांनी नोंद दक्षता घ्यावी.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने पालकांना शाळेत जाऊन प्रवेश घेणे शक्य नसल्यास व्हॉटस्अॅप,ई-मेल व्दारे कागदपत्रे शाळेस पाठवून मुख्याध्यापकांशी भ्रमणध्वव्दारे संपर्क साधून प्रवेश निश्चित करून घ्यावा,असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ.अरविंद मोहरे यांनी केले आहे.

 
Top