तुळजापूर / प्रतिनिधी- 

महाराष्ट्राची कुलस्वामीनी श्री तुळजाभवानी मातेच्या शाकंभरी नवराञोत्सवातील प्रमुख असा जलयाञेचा सोहळा  सोमवार दि २५ रोजी पारंपारिक वाद्याचा गजरात कोरोनाचा सावटाखाली पार पडला. जलयाञा सोहळ्यानंतर   सिंहासनावर शेषशाही अलंकार महापुजा मांडण्यात आली होती.प्रारंभी तिर्थक्षेञ तुळजापूर पंचक्रोषीत असणाऱ्या पापनाश तिर्थकुंड परिसरातील इंद्रायनी देविचे प्रथम पुजन मंहत वाकोजी,  मंहत हमरोजी बुवा, यजमान श्री व सौ बळवंत कदम, तहसिलदार सौदागर तांदळे, धार्मिक व्यवस्थापक सिध्देश्वर इंतुले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. नंतर पापनाश तिर्थकुंडातील पविञ कुंभात घेवुन त्याचे  जलपुजन करण्यात येवुन  जलकुंभ व श्रीप्रतिमा सजविण्यात आलेल्या वाहनावर ठेवण्यात आली. या जलयाञेत  मोजक्याच कुमारीका व सुवासनी जलकुंभ डोक्यावर घेवुन  त्यात आंब्याचे पाने व श्रीफळ असलेला जलयाञेत सहभागी झाल्या होत्या. या जलयाञेचा बँजो पथक होते. ही जलयाञा पारंपारिक वाद्याचा गजरात शहरातील प्रमुख रस्त्यावरून छञपती शिवाजी महाराज पुतळा, भवानी रोड वरुन वाजतगाजत   श्रीतुळजाभवानी मंदीरात  दाखल झाल्यानंतर जलयाञेतील  कुमारीका सुवासनी यांनी डोक्यावरुन आणलेल्या पविञ जलाने श्री तुळजाभवानी मंदीराचामुख्य गाभारा मंहत तुकोजी बुवा व त्यांचे शिष्य वाकोजी यांनी  धुवुन स्वच्छ केला.  नंतर यातील सहभागी कुमारीका सुवासनींची श्रीतुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वतीने हळदी-कुंकु लावुन खणनारळाने ओटी भरुन त्यांचा यथोचित्त  सन्मान करण्यात आला,

त्यानंतर श्रीतुळजाभवानी मातेस शुध्द स्नान घालुन दुग्धआभिषेक घालुन सिंहासन महाअभिषेक पाच पुजा करण्यात आल्यानंतर   वस्ञोलंकार घालण्यात येवुन देविंजींचा  सिंहासनावर शेषशाही अलंकार महापुजा मांडण्यात आली .नंतर नित्योपचार पुजा करण्यात आली.राञी श्रीतुळजाभवानी मंदिर परिसरात  देविचा छबिना काढण्यात आला. प्रक्षाळपुजा होवुन शाकंभरी नवराञोत्सवातील पाचव्या माळेच्या धार्मिक विधीची सांगता झाली .

 
Top