उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
दि. 19/07/2020.सकाळी 10.30.प्राप्त झालेल्या रिपोर्ट नुसार  दि. 18 जुलाई 2020 रोजी रात्री उशिरा स्वा. रा. ती. ग्रा. वै. महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथून 150 रिपोर्ट्स प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये १२ रूग्णांचा रिपोर्ट पॉजीटीव्ह व १३८ जणांचा रिपोर्ट निगेटीव्ह प्राप्त झाला आहे.
पेशंट ची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
 उस्मानाबाद तालुका - 09.
 1) 53 वर्षीय पुरुष रा. गालिब नगर , अभिनव शाळेजवळ उस्मानाबाद. 2) 52 वर्षीय पुरुष. रा. आगड गल्ली, उस्मानाबाद. ( मृत्यू ). 3) 25 वर्षीय महिला. रा. बार्शी नाका, उस्मानाबाद. 4) 30 वर्षीय महिला रा. शाहू नगर, उस्मानाबाद. 5) 25 वर्षीय पुरुष रा. धारासूर मर्दिनी मंदिरा जवळ, उस्मानाबाद. 6) 30 वर्षीय पुरुष रा. एस. टी. कॉलनी, सांजा चौक, उस्मानाबाद. 7) 24 वर्षीय पुरुष, रा. मुलांचे वसतिगृह, आयुर्वेदिक कॉलेज, उस्मानाबाद. 8) 30 वर्षीय पुरुष, रा. कौडगाव (बावी ), पोस्ट - खेड. ता. उस्मानाबाद. 9) 59 वर्षीय पुरुष रा. पोहनेर ता. उस्मानाबाद.
 उमरगा तालुका -01. 
1) 40 वर्षीय पुरुष. रा. हमीद नगर , उमरगा.
 तुळजापूर तालुका -02
. 1) 30 वर्षीय महिला रा. जळकोट ता. तुळजापूर. 2) 47 वर्षीय पुरुष रा. एस. टी. कॉलनी, तुळजापूर. * त्यामळे आज एकूण 12 रुग्णांची बाधितांमध्ये भर पडली आहे.
 कोरोना मृत्यू बाबतची माहिती. 
1) 52 वर्षीय पुरुष. रा. आगड गल्ली, उस्मानाबाद. ( उस्मानाबाद येथील खाजगी रुग्णालयात ). 2) 50 वर्षीय पुरुष रा. उमरगा ( सोलापूर येथे उपचारादम्यान मृत्यू )
* जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण -508. 
*जिल्ह्यातील एकूण मृत्यू -26. 
*वरील माहिती. दि 19/07/2020 रोजी सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत ची आहे.

 
Top