उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक जिल्हातील अवैध धंद्यांविषयी माहिती काढुन कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गस्तीस होते. यावेळी प्राप्त माहितीच्या आधारे शहरातील तुळजापूर बायपास रस्त्यालगत असलेल्या मयुर पॅलेस हॉटेल & लॉज येथे छापा मारून कारवाई करण्यात आली. 

 या संदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, उस्मानाबाद शहरातील तुळजापूर बायपास रस्त्यालगत असलेल्या मयुर पॅलेस हॉटेल & लॉजचे चालक- मालक हॉटेलमध्ये काही महिलांद्वारे वेश्या व्यवसाय करवुन घेत आहेत. यावर पथकाने एका बनावट ग्राहकास तेथे पाठवून बातमीची खात्री करुन नमूद लॉजवर   छापा टाकला असता लॉजच्या खोल्यांमध्ये 5 महिला  आढळुन आल्याने महिला पोलीसांमार्फत त्यांची विचारपुस केली असता हॉटेल चालक- मालक दोन पुरुष असून   ते त्या 5 महिलांना वाणिज्यिक प्रयोजनाकरीता आश्रय देउन त्यांना लैंगीक स्वैराचाराकरीता परावृत्त करुन त्यांच्यावरती उपजिवीका करीत असल्याचे समजले. यावर पथकाने त्या लॉज चालक- मालक दोन्ही पुरुषांस ताब्यात घेउन त्यांच्या ताब्यातील दोन मोबाईल फोन व 1,000 ₹ रोख रक्कम असा माल हस्तगत केला. पोलीसांनी संबंधीत वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या लॉजवरील त्या पाचही महिलांची सुटका करुन लॉज चालक- मालक दोन पुरुषांविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 370, 370 अ (2), 34 सह मानवी अनैतिक व्यवसाय प्रतिबंधक अधिनियम कलम- 3, 4 , 5 अंतर्गत उस्मानाबाद (श.) पोलीस ठाण्यात  दि. 26.11.2022 रोजी गुन्हा नोंदवला आहे.

  सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधीक्षक श्री.अतुल कुलकर्णी व मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. नवनीत काँवत यांच्या आदेशावरुन स्था.गु.शा. चे पोनि- श्री. यशवंत जाधव, सपोनि- मनोज निलंगेकर, पोलीस अंमलदार- दिलीप जगदाळे, अश्विन जाधव, अमोल निंबाळकर, विजय घुगे, शौकत पठाण, वैशाली सोनवणे, रंजना होळकर, बलदेव ठाकुर, कोळी यांच्या पथकाने केली.


 
Top