उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

वैद्यकीय व निमवैद्यकीय (Medical & Paramedical) अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये,नर्सिंक कॉलेजेस ही वैद्यकीय सेवा या सदरात मोडतात.त्यामुळे या आदेशात आरोग्य सेवा या प्रतिबंधातून वगळल्या आहेत.त्यामुळे वैद्यकीय व निमवैद्यकीय (Medical & Paramedical)अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये,नर्सिंग कॉलेजेस (सरकारी,खाजगी सर्व) तसेच तेथे शिकणारे डॉक्टर्स,नर्सेस यांची वसतीगृहे यांना आदेशामध्ये सूट देण्यात आली आहे,असे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या आदेशात म्हटले आहे.

 उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये कोविडच्या प्रतिबंधात्मक उपायोजनांचा एक भाग म्हणून अधिक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.त्या अंतर्गत जिल्हयातील शाळा,महाविद्यालये,खाजगी कोचिंग क्लासेस,शिकवण्या,प्रशिक्षण संस्था/वसतीगृहे पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद राहतील.ऑनलाईन,दूरस्थ शिक्षण पध्दतीला परवानगी चालू राहील तसेच या पध्दतीस प्रोत्साहन देण्यात यावे असे नमूद केलेले आहे.

 
Top