धाराशिव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील मालाविषयक गुन्हे उघडकीस आणणे व पाहीजे फरार आरोपीचा शोध घेणे अनुंषगाने पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन. यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव मोरे, सपोनि अमोल मोरे, सपोनि सचिन खटके, पोहेकॉ विनोद जानराव, पोहेकॉ निंबाळकर, पोहेकॉ वाघमारे, पोहेकॉ सय्यद, पोना जाधवर, पोना जाधवर, पोकॉ अरसेवाड चालक अरब, चालक किंवडे असे पोलीस ठाणे भुम व परंडा हद्दीत पेट्रोलिंग करत होते. पथकास गुप्त बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की, पोलीस ठाणे परंडा  गुरनं 105/2013 कलम 394 भा.द.वि.सं गुन्ह्यातील फरार आरोपी नामे  मच्छिंद्र शामराव पवार हा सध्या सोनगीरी येथे लपून बसला आहे. अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्यावरुन पथकाने लगलीच सोनगीरी येथे जावून आरोपीचा शोध घेवून नमुद आरोपीस दि. 17.04.2024 रोजी ताब्यात घेवून त्याचे नाव गाव विचारले असता त्यांने त्याचे नाव मच्छिंद्र शामराव पवार, वय 35 वर्षे, रा. भुम ता. भुम जि. धाराशिव असे सागिंतले. तसेच पथकाने नमुद आरोपीस परंडा पोलीसांच्या ताब्यात दिले.

सदरची कामगीरी  पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व गौहर हसन. यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव मोरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल मोरे, सचिन खटके, पोहेकॉ विनोद जानराव, हुसेन सय्यद, पोलीस नाईक नितीन जाधवर, बबन जाधवर, पोलीस अमंलदार रविद्रं आरसेवाड, चालक महेबुब अरब, प्रशांत किंवडे  यांच्या पथकाने केली आहे.


 
Top