धाराशिव / प्रतिनिधी-

 जिल्हा वार्षिक योजना योजना (अजाघका)-अनु जाती प्रवर्गातील महिलांना सिंगल फेजवर चालणारी पिठाची गिरणी पुरवठा करणे.या योजनेवरील पात्र लाभार्थ्याना 90 टक्के प्रमाणे अनुदान मंजूर करणे,जिल्हा परिषद स्वंसपादीत उत्पन्नातील योजना, सर्वसाधरण मधून इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलीना एम.एस.सी.आय.टी.(MSCIT)  प्रशिक्षण इयत्ता 5 वी ते 12 पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना सायकल, मुलींना-महिलांना मराठी टायपीग व इंग्रजी टायपीग प्रशिक्षण आणि शिलाई मशिन पुरवठा करण्यात येणार .या सर्व योजनांवर पात्र लाभार्थ्यांना 90 टक्के प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले,

 त्यानुसार वरील योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थीनी विहित नमुन्यातील अर्ज तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा.) व गावपातळीवर अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांचेशी संपर्क साधुन लाभार्थी ज्या तालुक्यातील रहिवाशी आहे त्या लाभार्थ्यानी दि.05 जून 2023 पर्यंत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा.) एकामित्क बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प भुम.कळंब.उस्मानाबाद.तुळजापूर.उमरगा.परंडा.लोहारा.वाशी.मुरूम व तेर या कार्यालयास अर्ज सादर करण्या बाबतच्या योजने संदर्भात अधिक माहितीसाठी संबधीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेशी संपर्क करण्याचे व जास्तीत जास्त अर्ज करण्याचे अहवान  जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास अधिकारी बी.एच.निपाणीकर यांनी केले आहे.


 
Top