तुळजापुर / प्रतिनिधी-

 तालुक्यातील  काक्रंबा  येथील - किशोर देविदास गडदे यांच्या  (गट क्र. ७४७)   शेतातील पानबुडी विद्युत पंप, केबल, स्टार्टर, अॅटोस्विच असे अंदाजे ९,५०० ₹ किंमतीचे साहित्य  बुधवार  दि.०४. रोजी राञी   अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली 

 या प्रकरणी शेतकरी   किशोर गडदे यांनी दि.शुक्रवार  ०६. रोजी दिलेल्या फिर्याद वरुन तुळजापूर पोलिस ठाण्यात  भा.दं.सं. २कलम- ३७९ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

 
Top