तुळजापूर / प्रतिनिधी-

  मंगळवार  दि.८ रोजी आलेल्या  चंद्र ग्रहण पार्श्वभूमीवर मंगळवारी  श्रीदेवीजींची मुख्यमुळमुर्ती ६.०१ ते ६.१९ या कालावधीत शुभ्रवस्ञ घालण्यात येवुन सोहळ्यात ठेवण्यात आली होती.

मंगळवार  सांयकाळी ५.४० वा. पुजेची घाट करण्यात येवुन  पुजेस हाक मारण्यात आली नंतर   पुजारी श्रीदेविजवळ आला  नंतर  निर्माल्य विसर्जन  विधी केला गेला  नंतर  नंतर चांदीचा सिंहासनात पाणी ओतुन  देविजींची मुळमुर्ती ० ६.ते ६.१९.या ग्रहणपर्व काळात  शुभ्रवस्ञोत सोवळ्यात ठेवण्यात आली. 

नंतर ग्रहण सुटताच  सांयकाळी ६.३०वा भाविकांच्या  अभिषेक पुजेस आरंभ  होवुन  ८.३०वा. अभिषेक बंद करण्यात आले नंतर नित्योपचार पुजा होवुन राञी मंदीर प्रांगणात छबिना काढण्यात आल्यानंतर प्रक्षाळपुजा होवुन मंगळवारच्या धार्मिक विधीचा सांगता झाली.


 
Top