उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
तेर ग्रामपंचायत अंतर्गत 40 वर्षापासुन एकहाती सत्ता असलेल्या डॉ.पद्मसिंह पाटील यांच्या तेर गावात 2017 साली ओपनच्या जागेवर कुंभार समाजाची अवघे 3 ते 4 घरे  असताना   कुंभार समाजाच्या महादेव उर्फ मुन्ना खटावकर यांनी पद्माकर फंड यांना पाडुन जनतेतुन सरपंच निवडुन येण्याचा पहिला मान िमळविल्यानंतर महादेव खटावकर यांचे अतिक्रमण नसताना अिधक्रमण असल्याचा शासनाला अहवाल देऊन त्याचे सरपंच पद रद्द केले होते.या प्रकरणात आपल्याला न्याय िमळावा यासाठी खटावकर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषणास बसले आहेत. 
 हायकोर्टाने भुमीअभिलेख उस्मानाबाद यांच्या मोजणी अहवालानुसार अतिक्रमण दिसुन येत नसल्या कारणाने परत हे प्रकरण जिल्हाधिकारी  उस्मानाबाद यांच्याकडे वर्ग करुन हे प्रकरण 15 दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले होते .त्यानंतर जिल्हाधिकारी   यांनी परत माजी सरपंच खटावकर यांना अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून अपाञ केले . पण राजकिय दबावाखाली अपाञतेची कारवाई केल्याचा खटावकरांचा आरोप आहे म्हणून खटावकर यांनी 100 रुपायेच्या स्टँम्पवर नोटरी करुन माझे अतिक्रमण असलेले घर पाडावे , नाहीतर मि दि .10 आॕक्टोंबर पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अमरण उपोषण करण्यास बसणार आहे. अशी लेखी तक्रार दिली होती . त्याअनुषंगाने खटावकर अमरण उपोषनाला बसले आहेत .


 
Top