उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 पोलीस अधीक्षक  अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशावरुन  अपर पोलीस अधीक्षक यांचे वाचक सपोनि- अमोल पवार, पोलिस नियंत्रण कक्षाचे पोउपनि  संदीप ओहोळ यांसह पथक जिल्हातील अवैध धंदयांविषयी माहिती काढुन कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी  उस्मानाबाद ते तुळजापूर रस्त्यावर गस्तीस होते. 

दरम्यान पथकास गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली कि, बावी शिवारातील उतमी रस्त्यालगत वाघमारे यांच्या शेतात एका पत्रा शेडमध्ये काही इसम जुगार खेळत आहेत. यावर पथकाने सदर ठिकाणी   छापा टाकला असता तेथे  राहुल बबनराव भांडवल, शुभम प्रकाश डांग, जगदीश बबनराव मान, सचिन ज्ञानेश्वर बेंद्रे, बाळासाहेब हरिश्चंद्र गाडेकर, सोमनाथ आप्पाराव दाने, सचिन हणमंत वाघमारे,  सतीश ज्ञानोबा बन, सुरज नागनाथ बनसोडे, अमोल फुलचंद मगर  हे सर्व लोक तिरट नावाचा जुगार खेळताना मिळुन आले. त्यांच्याकडे जुगाराबाबत विचारणा केली असता सदर पत्रा शेडचे मालक वाघमारे हे असून अमोल फुलचंद मगर हे सदर जुगाराचा अड्डा चालवित असल्याचे समजले. नमूद जुगार अड्ड्यावरुन जुगार साहित्यासह 01 कार, 03 मोटारसायकल, 09 मोबाईल फोन व रोख रक्कम असा एकुण 8,62,100 ₹ किं चा मुद्देमाल पोलीसांनी जप्त केला असुन नमूद व्यक्तींविरुध्द महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा कलम- 4,5 अंतर्गत उस्मानाबाद (ग्रा.) पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

    सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधीक्षक श्री.अतुल कुलकर्णी, मा.अपर पोलीस अधीक्षक श्री.नवनीत काँवत यांचे मार्गदर्शनाखाली सपोनि- श्री. अमोल पवार, पोउपनि- श्री. संदीप ओहोळ, पोलीस अंमलदार- माने, भोजगुडे, जमादार यांसह पो.मु. येथील जलद प्रतिसाद पथकाचे 8 जवान यांच्या पथकाने केली आहे.

 
Top