उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

: एक 17 वर्षीय मुलगी (नाव- गाव गोपनीय) तीच्या मामाच्या गावी असताना तीच्या इच्छेविरुध्द लग्न जमवल्याच्या कारणावरुन ती मामाच्या घरी कोणास काहीएक न सांगता

तीच्या गावी जाण्यासाठी घराबाहेर पडली. दरम्यान ती तीच्या गावी चालत जात असताना रात्री 22.10 वा. सु. एका 40 वर्षीय पुरुषाने तीला मदतीचा बहाना करुन तीला आपल्यासोबत एका निर्मनुष्य घरात नेउन तीच्यावर लैंगीक अत्याचार केला. तसेच तीच्या जवळील सुवर्ण अंगठी घेउन घडल्या प्रकाराची वाच्यता केल्यास तीचे अश्लील छायाचित्र प्रसारीत करण्याची तीला धमकी‍ दिली. अशा मजकुराच्या पिडीत मुलीने आज दि. 22.09.2022 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 376 (2) (एफ), 379, 506 सह पोक्सो कायदा कलम- 4, 8, 12 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


 
Top