उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

एमएचटी सीईटी-2022 ही परीक्षा दि. 05 ते 20 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत सायंकाळी 07.00 या वेळेत येथील तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तुळजापूर रोड उपकेंद्रावर आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात 144 कलम लागू करण्यात आले आहे.

 परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाह्य उपद्रव कमी करणे, परीक्षार्थींना कसलाही अडथळा होऊ नये, या दृष्टीने परीक्षेसाठी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीस परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रवेश करण्यास पाबंद करणे, तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात झेरॉक्स, फॅक्स, ईमेल, रेडिओ, इंटरनेट सुविधा, भ्रमणध्वनी (मोबाईल), संगणक, गणनायंत्र (कॅलक्युलेटर) आणि अशा इतर प्रकारच्या स्वरुपातील बाबी विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येवू नये. म्हणून परीक्षा केंद्राच्या सभोवताली 100 मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अंतर्गत अपर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

 परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणार नाहीत. परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तींकडून शांततेस बाधा निर्माण होईल, असे कृत्य करण्यांत येणार नाही.परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर्स, पानपट्टी, टायपिंग सेंटर, एसटीडी बुथ, ध्वनिक्षेपक, कॉम्प्युटर सेंटर्स, इंटरनेट कॅफे इत्यादी माध्यमे बंद राहतील.

 तसेच मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, फॅक्स, ईमेल आणि इतर प्रसार माध्यमे घेवून परीक्ष केंद्रात प्रवेश करण्यास मनाई असेल. केंद्रावर कोणत्याही वाहनांस प्रवेशास मनाई राहील.परीक्षेशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना परीक्षा केंद्रात प्रवेश नसेल.केवळ संबधित परीक्षा केंद्रावर नेमणूक केलेले अधिकारी,कर्मचारी, शासकीय कामावरील अधिकारी आणि कर्मचारी, संबधीत शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश राहील. इतरांना (परिक्षार्थींच्या नातेवाईकासह) प्रवेश असणार नाही.

  परीक्षा केंद्राचे 100 मीटरचे आवारात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही.परीक्षा केंद्रात परीक्षेशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आणि परीक्षार्थी सोडून कुणालाही प्रवेश असणार नाही.

 हे आदेश परीक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी , कर्मचारी, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रावर निगरानी करणारे अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांचेबाबत त्यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्ये पार पाडण्याच्या अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत.हे आदेश दिनांक 05 ते 20 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 07.00 कालावधीत  परीक्षा केंद्राचे परिसरात लागू राहतील. या आदेशाची अवमानना केल्यास भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम 188 नुसार गुन्हा नोंदवून फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल.याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असेही श्री.स्वामी यांनी कळविले आहे.


 
Top