उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 येथील रियाज गफुर शेख, (व्यवसाय- पत्रकार, वय 43 वर्षे) हे  घरासमोरील अंगणात झोपलेले असतांना त्यांच्या उषाजवळील रियलमी कंपनीचा स्मार्टफोन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला होता. यावरुन रियाज शेख यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन उस्मानाबाद (ग्रा.) पो.ठा. येथे गुन्हा क्र. 66/2022 हा भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत नोंदवला आहे.

  गुन्हा तपासादरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोनि- श्री. रामेश्वर खनाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहेकॉ- विनोद जानराव, धनंजय कवडे, पोना- नितीन जाधवर, शैला टेळे,अजित कवडे, काकडे यांच्या पथकाने तांत्रीक विश्लेषण व गोपनीय माहितीच्या आधारे नमूद गुन्ह्यातील स्मार्टफोनसह जागजी, ता. उस्मानाबाद येथील राम दिलीप मगर यास ताब्यात घेउन पुढील कारवाइकीमी उस्मानाबाद (ग्रा.) पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात दिले आहे.

 
Top