उस्मानाबाद /प्रतिनिधी
 - सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद येथून 42 स्वॅब तपासणी साठी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथे पाठविण्यात आले होते, सर्व रिपोर्ट्स प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी चार पॉसिटीव्ह, दोन इनकंकलुसिव्ह 36 नेगेटिव्ह असा आहे. पॉसिटीव्ह पेशंट ची माहिती. एक पेशंट सलगरा (दि )ता. तुळजापूर येथील असून पूर्वीच्या पॉसिटीव्ह पेशंट च्या संपर्कातील आहे. दुसरा पेशंट इडा ता. भूम येथील आहे. तिसरा पेशंट नाळीवडगाव ता. भूम येथील असून तो मुंबई रिटर्न आहे व चौथा पेशंट' फनेपुर ता. लोहारा येथील असून पूर्वीच्या पॉसिटीव्ह पेशंट च्या संपर्कातील आहे. एकूण रुग्ण 183. सुट्टी दिलेले 136. मृत्यू 07. उपचार सुरु असलेले 40 आज दोन पेशंट पूर्वीच पॉसिटीव्ह असून ते सोलापूर येथे उपचार घेत असून, ते तुळजापूर तालुक्यातील आहेत, व ते सोलापूर येथे पॉसिटीव्ह आलेले असून ते आपल्या कडे वर्ग झाले आहेत.
 
Top