उस्मानाबाद /प्रतिनिधी
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची त्रैमासिक बैठक दि. 15जून, 2020 रोजी दुपारी 12.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहातआयोजित करण्यात आली आहे.  जनतेच्या तक्रारी किंवाअभिकथने पुराव्यासह सादर करावयाचीअसल्यास तक्रारी किंवा अभिकथने संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे. त्या तालुक्यातील भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे किंवा संबंधित  विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे सादर  करता येईल. याची सर्व कार्यालय प्रमुख,अशासकीय सदस्य व जनतेनी नोंद घ्यावी,असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती,उस्मानाबाद यांनी कळविले आहे.

 
Top