उस्मानाबाद,/प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 दि.18 एप्रिल रोजी सकाळी 7.00 ते 9.00 वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाची टक्केवारी विधानसभा मतदारसंघ निहाय पुढील प्रमाणे…
239-औसा-एकूण मतदार 2 लाख 79 हजार 864 (पुरुष-1 लाख 49 हजार 071 व स्त्री-1 लाख 30 हजार 793) झालेले एकूण मतदान 23 हजार 625 (पुरुष-17 हजार 868 व स्त्री-5 हजार 757) एकूण टक्केवारी 8.44 (पुरुष 11.99 व स्त्री 4.40)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
240-उमरगा-एकूण मतदार 2 लाख 95 हजार 082 (पुरुष-1 लाख 56 हजार 773 व स्त्री-1 लाख 38 हजार 307) झालेले एकूण मतदान 19 हजार 443 (पुरुष-14 हजार 601 व स्त्री-4 हजार 842) एकूण टक्केवारी 6.59 (पुरुष 9.31 व स्त्री 3.50)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
241-तुळजापूर-एकूण मतदार 3 लाख 48 हजार 838 (पुरुष-1 लाख 86 हजार 383 व स्त्री-1 लाख 62 हजार 447) झालेले एकूण मतदान 25 हजार 046 (पुरुष-18 हजार 843 व स्त्री-6 हजार 203) एकूण टक्केवारी 7.18 (पुरुष 10.11 व स्त्री 3.82)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
242-उस्मानाबाद- एकूण मतदार 3 लाख 49 हजार 365 (पुरुष-1 लाख 85 हजार 216 व स्त्री-1 लाख 64 हजार 140) झालेले एकूण मतदान 24 हजार 475 (पुरुष-17 हजार 949 व स्त्री-6 हजार 526) एकूण टक्केवारी 7.01 (पुरुष 9.69 व स्त्री 3.98)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243-परंडा- एकूण मतदार 3 लाख 11 हजार 933 (पुरुष-1 लाख 66 हजार 182 व स्त्री-1 लाख 45 हजार 750) झालेले एकूण मतदान 22 हजार 641 (पुरुष-17 हजार 848 व स्त्री-4 हजार 793) एकूण टक्केवारी 7.26 (पुरुष 10.74 व स्त्री 3.29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
246-बार्शी- एकूण मतदार 3 लाख 01 हजार 156 (पुरुष-1 लाख 57 हजार 273 व स्त्री-1 लाख 43 हजार 878) झालेले एकूण मतदान 16 हजार 695 (पुरुष-12 हजार 607 व स्त्री-4 हजार 088) एकूण टक्केवारी 5.54 (पुरुष 8.02 व स्त्री 2.84)
अशी एकूण मतदानाची माहिती एकूण मतदार 18 लाख 86 हजार 238 (पुरुष-10 लाख 00 हजार 898 व स्त्री-8 लाख 85 हजार 315) झालेले एकूण मतदान 1 लाख 31 हजार 925 (पुरुष-99 हजार 716 व स्त्री-32 हजार 209) एकूण टक्केवारी 6.99 (पुरुष 9.96 व स्त्री 3.64) अशी आहे.
 
Top